Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
 

Veelgestelde vragen

Idensys aanvragen

Geen mens is hetzelfde. Bij Idensys vinden we het belangrijk dat u zelf bepaalt hoe u wilt inloggen. Daarom kiest u uw eigen Idensys inlogmiddel. Er zijn vier erkende leveranciers die Idensys aanbieden. Ze voldoen allemaal aan dezelfde eisen, maar bieden elk een ander type inlogmiddel dat u kunt gebruiken.

Onze erkende leveranciers zorgen ervoor dat alleen u en niemand anders kan inloggen met uw Idensys inlogmiddel. Daarom is het nodig dat uw gegevens zoals naam, adres, een kopie identiteitsbewijs en uw BSN deelt met uw Idensys leverancier. De leverancier gebruikt uw gegevens niet voor andere doeleinden dan waarvoor u toestemming geeft. De overheid houdt toezicht op alle Idensys leveranciers.

Nee, dat kan helaas niet, om de volgende redenen:

  • Idensys vraagt u persoonlijk aan. Om uw identiteit te bevestigen, wordt uw paspoort of rijbewijs gecontroleerd. Dit kan face-to-face, maar ook digitaal. Via een scan bijvoorbeeld.
  • Het BurgerServiceNummer (BSN) moet tijdens de controle leesbaar zijn, omdat Idensys anders niet bruikbaar is bij organisaties die het BSN nodig hebben om jou te identificeren. Denk aan de Belastingdienst en zorgverleners. Ook uw foto moet goed zichtbaar zijn.

Uw Idensys leverancier slaat je BSN niet op. Dit blijft privé.

Zonder je BSN kun je met Idensys niet inloggen bij overheidsorganisaties. Idensys zorgt ervoor dat je persoonlijke gegevens zoals je BSN goed beschermd worden en veilig beschikbaar zijn online als jij iets met de overheid wilt regelen.

Veiligheid en privacy

Nee, dat mag niet. Een leverancier mag alleen de gegevens gebruiken of doorgeven die van tevoren aan u bekend zijn gemaakt en waarvoor u goedkeuring voor geeft. Dat kunnen uitsluitend één of meer van onderstaande gegevens zijn: voorletter(s), achternaam, woonadres, leeftijdsindicatie (18 jaar of ouder), geboortedatum, BSN, en geslacht.

Nee. Wanneer je inlogt op een website, krijgt die organisatie niet meer van jouw persoonlijke gegevens te zien dan jij wilt. Je geeft zelf aan welke gegevens een organisatie extra te zien krijgt. Organisaties waar je inlogt komen niet te weten op welke websites je nog meer inlogt.

De overheid en bedrijven hebben afspraken gemaakt over strenge eisen aan veiligheid en betrouwbaarheid van inloggen. Alleen organisaties die volgens deze afspraken werken, mogen aan Idensys meedoen. Je kunt bij het inloggen op een website zelf aangeven welke gegevens een organisatie te zien krijgt. Zo krijgen organisaties nooit meer persoonlijke gegevens dan jij wilt.

Over Idensys

Het Idensysinlogmiddel is de afgelopen jaren in het (semi)publieke domein getest door middel van pilots. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om in de loop van 2019 één of meerdere private authenticatiediensten te selecteren voor breed gebruik bij (semi)publieke organisaties. Dit op basis van de nieuwe conceptwet Digitale Overheid, welke in 2019 in werking zal treden. De pilots met Idensysmiddelen worden per 31 december 2018 niet verder voortgezet.

U kunt uw Idensysinlogmiddel alleen nog gebruiken bij bedrijven die Idensys aanbieden. Bij zorginstellingen en overheidsinstellingen is dit niet meer mogelijk.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor Idensys. Private leveranciers voor het aansluiten van organisaties en het leveren van inlogmiddelen aan eindgebruikers. De ontwikkeling en het beheer van Idensys vinden plaats binnen de besturing van een publiek-private samenwerking (PPS). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: private en publieke dienstverleners (overheden en bedrijven), leveranciers en burgers/consumenten.

Het is eigenlijk heel eenvoudig. Om online zaken te doen vraagt u eerst Idensys aan. Idensys is persoonlijk en alleen van u. Met Idensys kunt u op verschillende manieren inloggen. U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een gebruikersnaam en wachtwoord - bevestigd met een sms - of een app op je telefoon. Daarna kunt u met dit middel inloggen op een website. De manier van inloggen is vergelijkbaar met iDEAL: daar kiest u zelf met welke bank u wilt betalen bij bijvoorbeeld een webwinkel. Bij Idensys kiest u zelf hoe en waar u wilt inloggen. Alle inlogmiddelen die onder Idensys vallen, voldoen aan dezelfde afspraken over veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens.

Nee. DigiD blijft bestaan. Overheidsorganisaties, zoals de Belastingdienst, willen naast DigiD meerdere inlogmethoden aanbieden. U kunt dan zelf kiezen of u met DigiD, Idensys of een ander middel wilt inloggen.