Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
Menu

Veelgestelde vragen

Wie is verantwoordelijk voor Idensys?

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor Idensys. Private leveranciers voor het aansluiten van organisaties en het leveren van inlogmiddelen aan eindgebruikers. De ontwikkeling en het beheer van Idensys vinden plaats binnen de besturing van een publiek-private samenwerking (PPS). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: private en publieke dienstverleners (overheden en bedrijven), leveranciers en burgers/consumenten.

Wat heeft Idensys met eHerkenning te maken?

Idensys is er voor burgers en consumenten, eHerkenning voor bedrijven en zzp’ers. eHerkenning en Idensys voldoen aan dezelfde set van eisen: het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Hierin staan de spelregels op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze worden nagekomen.

Wat heeft Idensys met eIDAS te maken?

De overheid heeft ervoor gekozen om de eIDAS-infrastructuur onder te brengen binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Idensys en eHerkenning voldoen beiden aan deze set van eisen. 

De erkende makelaars van eHerkenning | Idensys kunnen uw dienstverlening toegankelijk maken voor Europese burgers en bedrijven.

Meer antwoorden op veelgestelde vragen over eIDAS vindt u hier.

Mijn organisatie wil aansluiten op Idensys. Kan dat?

Organisaties in de publieke sector kunnen aansluiten, mits geregistreerd als pilotorganisatie. Organisaties in de private sector kunnen aansluiten. Neem voor meer informatie contact op met info@remove-meidensys.nl of neem contact op met een van de erkende makelaars.