Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken

Veelgestelde vragen

Het Idensysinlogmiddel is de afgelopen jaren in het (semi)publieke domein getest door middel van pilots. Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) is voornemens om in de loop van 2019 één of meerdere private authenticatiediensten te selecteren voor breed gebruik bij (semi)publieke organisaties. Dit op basis van de nieuwe conceptwet digitale overheid, welke in 2019 in werking zal treden. Tot dat moment zal het in ieder geval mogelijk blijven om in te loggen met Idensys-middelen bij Isala-portalen zodat patiënten, die afhankelijk zijn van digitale dienstverlening van deze pilotdeelnemer niet benadeeld worden. De overige pilots met Idensysmiddelen worden per 31 december 2018 niet verder voortgezet.

U kunt uw Idensysinlogmiddel alleen nog gebruiken bij bedrijven die Idensys aanbieden. Bij zorginstellingen (met uitzondering van Isala) en overheidsinstellingen is dit niet meer mogelijk.

De Rijksoverheid is verantwoordelijk voor Idensys. Private leveranciers voor het aansluiten van organisaties en het leveren van inlogmiddelen aan eindgebruikers. De ontwikkeling en het beheer van Idensys vinden plaats binnen de besturing van een publiek-private samenwerking (PPS). Hierin zijn de volgende partijen vertegenwoordigd: private en publieke dienstverleners (overheden en bedrijven), leveranciers en burgers/consumenten.

Idensys is er voor burgers en consumenten, eHerkenning voor bedrijven en zzp’ers. eHerkenning en Idensys voldoen aan dezelfde set van eisen: het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Hierin staan de spelregels op het gebied van veiligheid, betrouwbaarheid en bescherming van persoonlijke gegevens. De overheid beheert deze afspraken en controleert of ze worden nagekomen.

De overheid heeft ervoor gekozen om de eIDAS-infrastructuur onder te brengen binnen het Afsprakenstelsel Elektronische Toegangsdiensten. Idensys en eHerkenning voldoen beiden aan deze set van eisen. 

De erkende makelaars van eHerkenning | Idensys kunnen uw dienstverlening toegankelijk maken voor Europese burgers en bedrijven.

Meer antwoorden op veelgestelde vragen over eIDAS vindt u in het eIDAS-magazine.

Organisaties in de publieke sector kunnen aansluiten, mits geregistreerd als pilotorganisatie. Organisaties in de private sector kunnen aansluiten. Neem voor meer informatie contact op met info@idensys.nl of neem contact op met een van de erkende makelaars.