Veilig inloggen bij overheden, zorgverleners en bedrijven
Zoeken
Menu

Waar kunt u inloggen?

U kunt met Idensys inloggen bij de overheid, zorg en bedrijven. Ziet u de inlogknop ‘Idensys’ staan op een website? Dan kunt u daar met Idensys inloggen. Onderstaande organisaties zijn al aangesloten of sluiten binnenkort aan op Idensys. Bij sommige organisaties kunt u daar met Idensys inloggen.  

Hieronder staan voorbeelden van organisaties die gebruik (willen gaan) maken van Idensys. Bij sommige organisaties kunt u alleen als pilotdeelnemer inloggen.

Aangesloten organisaties

Rijksoverheid

Organisaties

Belastingdienst

Zorg

Organisatie
Fysiomanager
Isala
Meddex
Pazio
Pharmeon
UMCU

Private organisaties

Organisaties
BKR
CZ
Stedin
Zilveren Kruis