Toegankelijkheidsverklaring

Logius streeft naar het toegankelijk maken van de eigen online informatie en dienstverlening, in overeenstemming met Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Deze toegankelijkheidsverklaring is van toepassing op de inhoud van de website Idensys website die valt binnen de werkingssfeer van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

De links waarop de inhoud van de website Idensys website te vinden is:

Een actueel en volledig overzicht van de toegankelijkheidsverklaringen die vallen onder de verantwoordelijkheid van Logius is beschikbaar via de volgende link:

Nalevingsstatus

Logius verklaart dat de website Idensys website nog niet voldoet aan Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.

Onder het kopje Toelichting op de nalevingsstatus wordt aangegeven hoe ver Logius is gevorderd met de toegankelijkheid van Idensys website en welke noodzakelijke maatregelen worden genomen om de website toegankelijker te maken.

Opstelling van deze verklaring

Deze verklaring is opgesteld op 23-09-2019 met instemming van de verantwoordelijke bestuurder van Logius, Luc Donners (Plaatsvervangend waarnemend directeur).

De actualiteit, volledigheid en juistheid van deze verklaring zijn voor het laatst herzien op 20-09-2019.

Feedback en contactgegevens

Loopt u tegen een toegankelijkheidsprobleem aan? Of heeft u een vraag of opmerking over toegankelijkheid?
Neem dan contact op via info@idensys.nl.

Wat kunt u van ons verwachten?

Handhavingsprocedure

Bent u niet tevreden met de manier waarop uw klacht is behandeld? Of hebben we niet op tijd gereageerd?
Dan kunt u contact opnemen met de Nationale Ombudsman.

Toelichting op de nalevingsstatus

In deze paragraaf wordt nader toegelicht waarom de website Idensys website nog niet aan de in Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid gestelde eisen voldoet.

de beschikbare informatie omvat nog niet volledig de inhoud die volgens Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid toegankelijk moet worden gemaakt

Afwijkingen

Tijdens onderzoek gevonden afwijkingen van de eisen die niet konden worden hersteld:

  1. 1.2.2 (= SC uit 1.2.2 - Ondertiteling voor doven en slechthorenden (vooraf opgenomen) [niveau A])
  2. 1.3.1 (= SC uit 1.3.1 - Info en relaties [niveau A])
  3. 1.4.1 (= SC uit 1.4.1 - Gebruik van kleur [niveau A])
  4. 1.4.3 (= SC uit 1.4.3 - Contrast (minimum) [niveau AA])
  5. 2.1.1 (= SC uit 2.1.1 - Toetsenbord [niveau A])
  6. 2.4.1 (= SC uit 2.4.1 - Blokken omzeilen [niveau A])
  7. 2.4.3 (= SC uit 2.4.3 - Focus volgorde [niveau A])
  8. 4.1.1 (= SC uit 4.1.1 - Parsen [niveau A])
  9. 4.1.2 (= SC uit 4.1.2 - Naam, rol, waarde [niveau A])

Evaluatie- en onderzoekresultaten

(bovenstaand overzicht van evaluatie- en onderzoekresultaten is nog niet volledig)

Inhoud die buiten de werkingssfeer valt van Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid

Zie Artikel 2, tweede lid van het Tijdelijk besluit digitale toegankelijkheid overheid.