Veilig inloggen bij overheden en bedrijven

"Idensys gaat vliegen als steeds meer organisaties mee gaan doen!" 

"Idensys is de sleutel die veilig toegang geeft tot de online dienstverlening in de zorg"

‘Het verhaal goed vertellen wordt de grootste uitdaging’

'Doorbraak in digitale dienstverlening'

Inloggen doe je met Idensys

Veilig inloggen op internet. Belangrijk bij het online regelen van zaken met de gemeente, de Belastingdienst of een zorgverzekeraar. En ook als je online winkelt en bankiert. Overheid en bedrijfsleven werken daarom samen aan veilig inloggen op internet. Die nieuwe manier van inloggen heet Idensys.

Op dit moment testen verschillende organisaties of Idensys goed werkt. Medio 2016 worden de uitkomsten van de pilots door het kabinet besproken. De uitkomsten worden gebruikt voor de verdere ontwikkeling van de inlogmiddelen en de ontwikkeling van één eenduidig certificeringsstelsel.

28 juni 2016

Idensys en eHerkenning zetten stappen voor Europees gebruik

Burgers en bedrijven kunnen straks dankzij de Europese Verordening elektronische identiteiten en vertrouwensdiensten (eIDAS) makkelijker online overheidsdiensten afnemen in een ander land. De verordening regelt dat ze hiervoor hun nationale...